Με μεγάλη χαρά φιλοξενήσαμε στο ΚΕΠ την Δευτέρα 1 η Μαρτίου 2021
το βράδυ τον Σεραφείμ Λάζο έναν πασίγνωστο καλλιτέχνη που για
δεκαετίες υπηρετεί το ελληνικό τραγούδι . Γνωστός όχι μόνο στην
ομογένεια, αλλά και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τον Σεραφείμ για την ευγενική του προσφορά στο
ΚΕΠ, αλλά και για την γενικότερη προσφορά του στην ομογένεια.

On Monday, March 1, 2021, Serafim Lazos, a well-known guitarist and singer recorded a performance at KEP to be presented virtually. Known not only to the Greek community, but also wherever there are Greeks. We would like to thank Serafim for his kind contribution to KEP, but also for his general contribution to the Greek community.

*******************

Jan 2, 2021

Holiday Concert by Thodoris Kotonias Live on January 2, 2021

Media Sponsorship by: Greek Cultural Center. 

Sináfi and the Greek Cultural Center of NY wish everyone a happy and healthy New Year with a traditional carol from Ikaria.

*******************

2019 and 2020 Musical Events 

Entehno 2 - music of the 80's and 90's with "Sinafi"

SATURDAY, NOVEMBER 16, 2019 AT 8 PM 

https://www.facebook.com/events/2764502290236052/

Streamed live on Nov 15, 2020

SATURDAY, APRIL 6, 2019 AT 7 PM

Thodoris Kotonias Concert

Sample Previous Events δείξτε προηγούμενα συμβάντα

See also Annual Events 

https://www.greekculturalcenter.org/

SUNDAY, MAY 20, 2018 AT 6:30 PM

https://www.facebook.com/events/1007722976043828/