Με μεγάλη χαρά φιλοξενήσαμε στο ΚΕΠ την Δευτέρα 1 η Μαρτίου 2021
το βράδυ τον Σεραφείμ Λάζο έναν πασίγνωστο καλλιτέχνη που για
δεκαετίες υπηρετεί το ελληνικό τραγούδι . Γνωστός όχι μόνο στην
ομογένεια, αλλά και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τον Σεραφείμ για την ευγενική του προσφορά στο
ΚΕΠ, αλλά και για την γενικότερη προσφορά του στην ομογένεια.

On Monday, March 1, 2021, Serafim Lazos, a well-known guitarist and singer recorded a performance at KEP to be presented virtually. Known not only to the Greek community, but also wherever there are Greeks. We would like to thank Serafim for his kind contribution to KEP, but also for his general contribution to the Greek community.

__________________________

Sináfi and the Greek Cultural Center of NY wish everyone a happy and healthy New Year with a traditional carol from Ikaria.

Holiday Concert by Thodoris Kotonias Live on January 2, 2021

Media Sponsorship by: Greek Cultural Center.