Board Of Directors.  Διοικητικο Συμβουλιο
Iraklis Kremmidas

President

Eleni Drivas

Vice President

Sofia Tsortanidis

Secretary

Demetres Beryeles
Kostas Efkarpidis
George Papapostolou
Eleftheria Tourtoulis

Treasurer

BOARD MEMBERS

Sam Chekwas

Nick Efteriadis

Athena Efter

Dora Gotsis

Maria Gouveris

Gregory Georges

Asimakis Ingilis

Leonidas Halkiopoulos

Helene Kontonis

Costas Kremmidas

Kostas Lourdas

Helias Makrynos

Elias Neofotistos

Tassos Rigopoulos

Thanasis Tzouvelis

Anita Vozos-Toumaras

Joanna Yuen

Theodora Ziongas