ΜΥΝΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΒΑΣΣΙΛΗ ΛΕΚΚΑ