1974 – 2021

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

47 χρόνια για την διατήρηση και προώθηση

του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικης γλώσσας

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΧΕΣ ΚΟΡΟΝΟ-ΚΡΙΣΗΣ

Οι μεγάλες ανατροπές που φέρνει η παγκόσμια πανδημία

έχουν επιπτώσεις στην λειτουργία και την επιβίωση

Του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού

Η επιβίωση μας θα κριθεί από την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αλλά και την στάση των χορηγών και ευεργετών, και ιδιαίτερα των απλών ομογενών που στηρίζουν το ΚΕΠ

όλα αυτά τα χρόνια.

Η αγωνία μας είναι να κρατηθεί ζωντανή

η μνήμη, η παράδοση και η ιστορία μας.

Η οποιαδήποτε προσφορά σας είναι ανεκτίμητη.

Πατήστε τον σύνδεσμο για να προσφέρετε.

1974-2021 TRIP TO CULTURE IN ART AND HISTORY

47 years to preserve and promote Greek Culture and the Greek language.

In the era of the coronavirus crisis the Greek Cultural Center the big upheavals brought by the global pandemic have an impact on the operation and survival of the GCC.

Our survival will be judged by the duration of the health crisis and the attitude of donors and benefactors, especially the simple expats who have been supporting the KEP over the years.

Our hope is to keep our memory, tradition and history alive.

Any offer is priceless.

To offer  Click here

4